நிறுவனத்தின் செய்திகள்

எம்.எஸ்-ஸ்பீட் சப்ளை செயினுக்கு ஹெவி கார்கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்

2020-11-12
எம்.எஸ்-ஸ்பீடு சப்ளை சங்கிலி மின் உற்பத்தி கருவிகளின் மிகப் பெரிய சரக்குகளைக் கையாண்டது, இதில் மூன்று செட் எரிவாயு விசையாழி மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள் மொத்தம் 6141 சிபிஎம் / 315 பி.கே.க்கள் உள்ளன, இதில் 85 ஹெவி லிஃப்ட் 85 முதல் 98 டன், பரிமாணம் 12.30 x 3.47 x 4.10 (Mtrs).

Ms-speed Supply ChainI இன் பணியின் நோக்கம், ஹூக் வெசலின் கீழ் இருந்து பெறுதல், சேமிப்பக முற்றத்திற்கு மாற்றுவது, போக்குவரத்து ஆவணங்கள் மற்றும் சுங்க அனுமதி ஆகியவற்றில், சேமிப்பக முற்றத்தில் இருந்து வெளியேறும் கப்பல் / பார்கேஜுடன் சேர்ந்து இறுதி இலக்குக்கு பயணிக்கிறது.
கப்பல் முகவருடன் நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பில், சரக்கு சேமிப்பு, இறக்குமதி தனிப்பயன் அனுமதி மற்றும் துறைமுக கையாளுதலுக்கான முன் கப்பல் வருகையை வெற்றிகரமாக முடித்தது.
கப்பல் பெர்டிங்கில், கப்பல் கொக்கி கீழ் 06 கனரக லிப்ட் தொகுப்புகளைப் பெற போதுமான மனிதவளத்தையும் டிரெய்லர்களையும் திரட்டினோம், துறைமுக சேமிப்பு முற்றத்துக்கும் பீம்களுக்கும் ஆதரவிற்கும் இடமாக மாற்றினோம், அதேசமயம் மற்ற அனைத்து பொது சரக்குகளும் துறைமுக ஊழியர்களால் சேமிப்பு முற்றத்திற்கு நகர்த்தப்பட்டன.
ஒரு வாரத்திற்குள், அனைத்து 315 தொகுப்புகளும் அதன் இறுதி இலக்குக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன, எங்கள் வாடிக்கையாளரின் முழு திருப்திக்கு.