தொழில் செய்திகள்

சீனா ஐரோப்பா ரயில் டிடிபி ஒரு பெல்ட் மற்றும் ஒரு சாலைக்கு அதிக வாய்ப்புகளைத் தருகிறது

2020-07-21

சீனா ஐரோப்பா ரயில் டிடிபி "ஒரு பெல்ட் மற்றும் ஒரு சாலை" க்கு அதிக வாய்ப்புகளைத் தருகிறது

 

எந்தவொரு நாடு அல்லது பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சிக்கும் வசதியான போக்குவரத்து முக்கியமாகும். 40 ஆண்டுகால சீர்திருத்தம் மற்றும் திறப்புக்குப் பிறகு, சீனா குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளைச் செய்துள்ளது, அதன் பலனளிக்கும் சாதனைகள் உலகிற்கு பயனளிக்கின்றன. நிலம், கடல் மற்றும் வான் முப்பரிமாண போக்குவரத்து நெட்வொர்க் மூலம் சீனாவின் விரைவான வளர்ச்சியின் ஈவுத்தொகையை உலகம் பகிர்ந்து கொள்கிறது. ஒட்டக மணியைப் பற்றிக் கொண்டு, பண்டைய சில்க் சாலை ஒரு காலத்தில் புத்திசாலித்தனமாக இருந்தது, இன்றைய "எஃகு ஒட்டகம்" மத்திய ஐரோப்பா, விசில் சத்தத்தில், "சாலையோரம் ஒரு பெல்ட்" வணிக செழிப்பு மற்றும் மக்களிடையே நட்பை தொடர்ந்து எழுதுகிறது. இது நாடு மற்றும் பிராந்தியத்தில் "வழியில்" அதிக வாய்ப்புகளைத் தருகிறது.

 

ரயில்வே, ஒரு நிலப் போக்குவரத்து வாகனமாக, பாதுகாப்பு, பெரிய அளவு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலையால் சிறிதளவு செல்வாக்கு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், ரயில்வே பசுமை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, இது பிராந்திய பொருளாதாரத்தின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் சாதகமான முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, மத்திய ஐரோப்பிய விருந்தின் செயல்பாடு மத்திய ஐரோப்பா மற்றும் மத்திய ஆசியாவில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலையின் சிறப்பியல்புகளுடன் மிகவும் ஒத்துப்போகிறது, மேலும் அதன் போக்குவரத்து செலவு விமான போக்குவரத்தில் 1/4 மட்டுமே ஆகும், இது ஒப்பிடும்போது சுமார் 2/3 நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது கடல் போக்குவரத்துடன். நேர செலவு மற்றும் தளவாட செலவு ஆகியவற்றின் விரிவான ஒப்பீட்டிலிருந்து, சீனாவுக்கும் ஐரோப்பாவிற்கும் இடையிலான செயல்திறன் விகிதம் இன்னும் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது. எனவே, 2011 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து, சீனாவும் ஐரோப்பாவும் மக்களும் நாடுகளும் பெல்ட் வழியாக வரவேற்கப்படுகின்றன. திறந்த வரிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 12000 க்கும் அதிகமாக அதிகரித்துள்ளது. அவற்றில், மொத்த தொடக்க வரிகளின் எண்ணிக்கை 6300 ஐ தாண்டியுள்ளது, அவற்றில் 6300 2018 இல் திறக்கப்பட்டுள்ளன, அதே காலகட்டத்தில் 72% அதிகரித்துள்ளது. வகுப்புகள் ஆண்டுக்கு 111% அதிகரித்து 2690 ஐ எட்டின. செயல்பாட்டின் நோக்கம் தொடர்ந்து விரிவடைந்து வருகிறது. 15 ஐரோப்பிய நாடுகளில் 49 நகரங்களுக்கான அணுகலுடன் 56 உள்நாட்டு நகரங்கள் உள்ளன.